Dowiedz się czym jest

SZKODA CAŁKOWITA
i jak się od niej odwołać?

Czym jest szkoda całkowita?

Termin ten jest znany dla większości kierowców. Niestety, ubezpieczyciele bardzo często kwalifikują szkodę jako całkowitą, dlaczego tak sie dzieje? Czy istnieje możliwość odwołania od decyzji ubezpieczyciela? Wszystko zostało dokładnie opisane poniżej.

Nie musisz się na to godzić!

Szkoda całkowita orzekana jest przez ubezpieczyciela wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu jest wyższy niż jego wartość rynkowa. W takich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaca kwotę, która jest różnicą pomiędzy wartością pojazdu sprzed i po zdarzeniu drogowym.

Dlaczego dochodzi do nadużyć ze strony ubezpieczycieli? Jeżeli koszty naprawy są bliskie łącznej wartości rynkowej pojazdu, prościej jest uznać szkodę jako całkowitą i wypłacić mniejsze odszkodowanie, zamiast doprowadzić pojazd do stanu używalnosci (a właściwie do stanu sprzed wypadku). Ubezpieczyciel może zawyżyć kosztorys lub zaniżyć wartość pojazdu tak, aby suma naprawy przewyższyła cenę samochodu. Jako poszkodowany masz prawo się z tym nie zgodzić i napisać sotoswne odwołanie.

Szkoda całkowita orzekana jest przez ubezpieczyciela

Co powinno zawierać odwołanie?

Pismo odwołujące w przypadku podejrzenia, że ubezpieczyciel bezpodstawnie uznał szkodę jako całkowitą, musi być skonstruowane w dość precyzyjny sposób. Liczy się przede wszystkim precyzyjne uzasadnienie, które podważy decyzję ubezpieczyciela. Częstą praktyką jest również propozycja ze strony ubezpieczyciela, aby rozliczyć szkodę jako tzw. całkę. Dzieje się tak, jeżeli koszt naprawy samochodu jest bliski jego wartości sprzed wypadku. Pomimo iż możliwe jest wypłacenie odszkodowania w celu naprawy samochodu, ubezpieczyciele wychodzą z propozycją rozliczenia szkody na zasadach szkody całkowitej. Dzięki temu mogą wypłacić mniejsze odszkodowanie, a dokładniej wartość pojazdu sprzed zdarzenia, pomniejszoną o cenę rynkową wraku. Sprawdź, jakie informacje powinny znaleźć się na takiej umowie.

Niezbędne dane

Musisz przede wszystkim pamiętać o wpisaniu swoich danych osobowych, danych adresowych ubezpieczyciela oraz numeru szkody. Pamiętaj aby podać również kwotę odszkodowania o jaką wnosisz oraz numer rachunku bankowego.

Koszty naprawy pojazdu

Jest to bardzo ważne by udowodnić, że wyliczenia ubezpieczyciela były błędne. Powołaj eksperta, który sporządzi oddzielny kosztorys, podważający ten wydany przez ubezpieczyciela. Załącz go do dokumentu.

Wartość rynkowa pojazdu

Jeżeli uważasz, że wartość pojazdu została zaniżona – udowodnij, że tak nie jest. Porównaj ceny podobnych pojazdów na rynku np. na aukcjach internetowych.

Kto może pomóc przy odwołaniu od szkody całkowitej?

Jeżeli masz podejrzenie, że szkoda została rozliczona nieprawidłowo, możesz odwołać się do ubezpieczyciela osobiście. Możesz również skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, który bezpłatnie przeanalizuje sprawę i sporządzi specjalny dokument opiniujący. Możesz go dołączyć do pisma reklamacyjnego i wysłać na adres ubezpieczyciela. Jeżeli to nie pomoże, pozostanie Ci profesjonalne wsparcie prawne, a w dalszej kolejności wszczęcie postępowania cywilnego. Bardzo ważne jest, aby mieć silne argumenty na podważenie opinii zakładu ubezpieczeń. Zapoznaj się więc z cenami części na lokalnym rynku oraz przejrzyj aukcje internetowe, aby rzetelnie określić wartość rynkową samochodu przed szkodą.

Czy można sprzedać szkodę całkowitą?

W Internecie można natknąć się na takie tematy jak analiza kosztorysu naprawy pojazdu, odkup albo sprzedaż szkody – na jakiej zasadzie to działa? Specjalne firmy specjalizujące się w dopłatach do kosztorysów, odkupują szkody na pojazdach, na zasadzie cesji powierniczej. Dzięki temu poszkodowany kierowca otrzymuje dopłatę do odszkodowania, a firma, która odkupiła szkodę, będzie dochodzić dodatkowych pieniędzy od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Dzięki temu rozwiązaniu kierowca otrzymuje w ciągi kilku dni dodatkowe pieniądze, a firma odszkodowawcza zarabia pobierając wcześniej ustaloną kwotę prowizji. Czy to rozwiązanie sprawdza się również przy szkodach całkowitych?


Trzeba tu wziąć pod uwagę dwa aspekty, a właściwie możliwości. Jeżeli samochód będzie uszkodzony tylko częściowo i ubezpieczyciel nie uzna szkody jako całkowitej, to nadal może dojść do styuacji, w której kwota dopłaty łącznie z już wypłaconym odszkodowaniem, przewyższy łączność wartość samochodu. Prosty przykład: kierowca otrzymał 7 tys. zł. odszkodowania, wartość samochodu przed szkodą została określona na 10 tys. zł. Niestety, ale wypłacone pieniądze nie wystarczą na naprawę pojazdu. Może okazać się, że łączne zaniżenie w kosztorysie wynosi 4 tys. zł. Jednak wtedy kierowca otrzymałby w sumie 11 tys. zł, a więc więcej niż wartość samochodu przed szkodą. W takich przypadkach bardzo często firmy odszkodowawcze nie zdecydują się na współpracę. Druga możliwość to sprzedaż szkody całkowitej – czy jest to opłacalne dla firm odszkodowawczych? Niestety uzyskanie dodatkowych pieniędzy od ubezpieczyciela w takim przypadku jest trudniejsze. W związku z tym, sprzedaż będzie najczęściej możliwa, jeżeli wartość samochodu przed szkodą wynosiła conajmniej kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście każda firma skupująca szkody ma swoje wewnętrzne ustalenia i reguły, więc nie można tu mówić o konkretnej, minimalnej stawce.